Gæsteliste
Gæsteliste:

Louises familie:

Gitte & Jan - Mor & far

Kasper - Bror

Kirsten - Mormor

Lydia - Farmor

Pia & Palle - Moster & mosters mand

Helle & Søren - Moster & mosters mand

Lotte & Laurits - Onkel & onkels kone

Doris & Ove - Onkel & onkels kone

Tenna & Rasmus - Kusine & kusines kæreste

Jannie & Stefan - Kusine & kusines kæreste

Ulla & Rune - Mors fætter & kone

Helle & Morten - Mors fætter & kone

 

Caspers familie:

Jonna - Mor

Ketty & Carl Erik - Far & fars kone

Malene - Søster

Susanne - Søster

Mette & Kenneth - Søster & søsters mand

Oda - Mormor

 

Venner:

Nina & Ralf

Lotte & Anders

Linda & Mikael

 

Anne Dorte & Peter

Mia & Nicolai

Henriette & Kenneth

Birgitte & Thomas

Anne & Jesper

 

Katrine & Søren

Morten Bo

Lena & Martin

 

Anette & Thomas

 

Anne & Thomas

Mette & Rune

Anja & Mads

Helle

 

Julie & Peter

Kirsten & Carsten

Lisbeth & Jens

Mette & Ulrik

Mia & Allan

Tom

 

Agner

 

Anne & Henrik

Sisse & Anders

 

Tinna & Ken

Lene & Lars